حلقه یوگا JPN

قیمت : 105000 تومان
وضعیت : موجود

این حلقه وسیله ای کمکی برای انجام آسناهای یوگا می باشد.
این محصول برای افراد مبتدی و حرفه ای مناسب است.
برای انجام حرکات در حالت نشسته و خوابیده مورد استفاده قرار می گیرد.
برای انجام تمرین های استقامتی، تعادلی و مقاومتی مناسب می باشند.

نمونه های قبل و بعد از استفاده از محصولات