درباره زاویر

برنامه های تخصصی صورت

ابتدا در تیر ماه سال 92 توسط آقای بشیر هاشمی پور (مالک کمپانی زاویر) عرضه شد و با استقبال و رضایت باورنکردنی مصرف کنندگان
به سرعت نمونه های قبل و بعد بی شماری از مصرف کنندگان مهر تاییدی بر روش های اختصاصی تمرینات صورت گردید و رفته رفته موج کثیری از مصرف کنندگان را
تحت پوشش این روش های اختصاصی قرار گرفتند.
در سال 95 به دنبال تسریع در تاثیر گذاری محصولات تمرینی صورت وارد چرخه ی کاری در کنار برنامه های صورت قرار گرفت و نتیجه فوقالعادع بود

و سرعت تغییرات به شکل قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرد.و پس از استقرار محصولات و رضایت عمومی بالا از تلفیق محصول و برنامه ی اختصاصی برند زاویر در زمستان 95 متولد شد و عرضه ی عمومی تر و به صورت پکیج این مسیر را تا بدین لحظه طی کرده است.
اساس کار زاویر عضلات صورت و چربی صورت میباشد که به راحتی قابل تغییر شکل و فرم گیری میباشند فقط با رعایت منظم در بازه زمانی 30 الی 45 روز