مقالات

عضلات سر و صورت


عضله پشت سر – پیشانی:

این عضله از عضلات دو بطنی است یعنی دو قسمت مشخص دارد و سطح وسیعی را می پوشاند.عضله از پیشانی تا پشت سر، یعنی استخوان پس سری امتداد دارد.

عضلات حلقوی لب ها:

این عضله دور تا دور دهان را می پوشاند

عضلات حلقوی چشم ها:

این عضله دور تا دور چشم ها را می پوشاند.

عضلات کره های چشم:

درون حدقه ها جای دارند و حرکات کره های چشم ها را باعث می شوند .تعداد این عضلات در هر یک از کره های چشم ها ۶ عدد است.

عضلات رجلی خارجی:

این عضله از عضلات مؤثر روی حرکات فک اسفل است و از روی استخوان های پروانه ای و کامی به گردن فک اسفل می چسپد و باعث بازشدن دهان می شود.

عضلات رجلی داخلی:

از سطح داخلی استخوان کامی به زاویه استخوان فک اسفل در سطح داخلی متصل می شود.

عضله گیجگاهی:

این عضله بادبزنیی شکل است و از سطح خارجی جمجمه شروع شده و پس از گذشتن از زیر پل گونه ای به زائده منقاری استخوان فک اسفل چسبندگی پیدا می کند.


 

این عضله از لبه تحتانی پل گونه ای شروع شده و به سطح خارجی شاخ صعودی استخوان فک اسفل چسبندگی پیدا می کند.عضله ماضفه از قوی ترین عضلات بدن است.نیروی لازم جهت عمل جویدن بیشتر از طرف این عضله تولید می شود.

عضلات گردن

طبقه بندی عضلات ناحیه گردن
عضلات ناحیه گردن در سه گروه طبقه بندی می شوند:

 • عضلات سطحی گردن که بلا فاصله در زیر پوست قراردارند ( پلاتیسما ، جناغی چنبری پستانی )

 • عضلات میانی  یا عضلات مربوط به استخوان لامی که به دو گروه تقسیم می شوند .عضلاتی که در قسمت فوقانی استخوان لامی قرار دارند  و عضلاتی که در قسمت تحتانی استخوان لامی قرار گرفته اند.

 • عضلات عمقی گردن که در زیر دو طبقه دیگر قراردارند و شامل عضلاتی هستند که : الف ) از روی ستون فقرات روی دنده ها کشیده شده اند ( عضلات نردبانی ).ب) روی قسمت های مختلف ستون فقرات در ناحیه گردن قرار دارند ( عضلات رسی و طویل گردنی )  عضله پوستی گردن ، پلاتیسما:

  عضله ای نازک پهن و نازک است که سطح وسیعی را می پوشاند و از قسمت فوقانی ناحیه سینه شروع شده و به لبه تحتانی فک اسفل و پوست این ناحیه چسبندگی پیدا می کند.
  عضله جناغی چنبری- پستانی:

  این عضله در قسمت  جانبی گردن قرار دارد. هر یک از دو عضله در انتهای دو محل چسبندگی روی استخوان های ترقوه و جناغ سینه دارند.این عضلات در قسمت فوقانی بر روی زائده پستانی استخوان گیجگاهی (پشت گوش) چسبندگی  پیدا می کنند.  عضلات نردبانی

  تعداد این عضلات سه جفت است که به صورت قرینه در دو طرف گردن قرار گرفته اند و با توجه به نحوه قرار گیری آن ها نسبت به هم به عضلات نردبانی قدامی ، نردبانی میانی و نردبانی خلفی تقسیم می شوند.

  عضلات نردبانی قدامی:

  این عضلات از روی زوائد عرضی مهره های سوم تا ششم گردن شروع شده و روی سطح فوقانی دنده های اول چسبندگی پیدا می کنند.

  عضلات نردبانی میانی:

  این عضلات بزرگترین و طویل ترین عضلات نردبانی می باشند و از روی زوائد عرضی آسه (و گاهی نیز اطلس) و پنج مهره پایین تر در گردن شروع شده و روی دنده های اول در قسمتی خلفی تر ( نسبت به عضلات نردبانی قدامی چسبندگی پیدا می کنند.

  عضلات نردبانی خلفی:

   این عضلات کوچکترین عضلات گروه نردبانی بوده و از روی زوائد عرضی مهره های چهارم ،چنجم و ششم گردن شروع شده و روی دنده  دوم متصل می باشند.

  عضله طویل گردنی:

   این عضله بین مهره های اطلس تا سوم پشتی قرار دارد و سه بخش عمده در هر یک از این دو عضله قابل تشخیص است.

  الف) بخش فوقانی یا بخش مورب فوقانی که از روی زوائد عرضی مهره های سوم و چهارم و پنجم گردن به سطح قدامی مهره اطلس چسبندگی پیدا می کند

  ب)بخش میانی  یا بخش عمودی که از روی  سطح قدام تنه سه مهره فوقانی پشتی و سه مهره تحتانی گردن به سطح قدامی تنه سه مهره دوم  تا چهارم گردن اتصال پیدا می کند.

  ج) بخش تحتانی یا مورب تحتانی که کوچک ترین بخش این عضله است و از روی قسمت قدامی تنه دو یا سه مهره فوقانی پشتی به زوائد مهره های پنجم و ششم  گردن کشیده می شود.

  عضله طویل رأسی:

   این عضله از روی زوائد عرضی مهر های سوم تا ششم گردن بطرف بالا کشیده شده و روی سطح تحتانی اسخوان پس سری متصل می شود.  عضله راست رأسی قدامی:

  این عضله  کوتاه و پهن است و از روی ریشه زائده عرضی مهره اطلس به روی سطح تحتانی استخوان پس سری متصل  می شود.

  عضله راست رأسی جانبی:

  این عضله از روی سطح فوقانی زوائد عرضی مهره اطلس شروع شده و بر روی سح تحتانی استخوان پس سری متصل می شود.

  منبع: اختصاصی elmevarzesh.com

  منبع تصاویر

  bjr.birjournals

  legacy.owensboro.kctcs

  studydroid   

   


 

 


کمپانی زاویر تنها وارد کننده ی دستگاه زاویه دهی فک اصلی در ایران با 6 سال سابقه و بنیان گذار بیش از 600 روش تمرین و رژیم های مختلف صورت میباشد