تغیرات مرحله به مرحله در 45 روز استفاده از پکیج

رشد عضلات فک / کات شدن صورت / ایجاد خط گونه / ایجاد چال گونه / لیفتینگ فک

نمونه های قبل و بعد از استفاده از محصولات