سی و چهار روز بعد از استفاده از پکیج.

فرم گیری صورت / زاویه دار شدن صورت / رشد عضلات کناری فک

نمونه های قبل و بعد از استفاده از محصولات